سال

91

تیم استودیو ورساز از سال ۸۵ بصورت غیر متمرکز و از سال ۹۱ بصورت متمرکز در قالب استودیو شبیه سازی معماری شروع به کار کرد، که در تمام این سال ها در کنار انجام خدمات شبیه سازی معماری به منظور ارتقا سطح علمی هنر دوستان عرصه شبیه سازی به امر آموزش پرداخت و توانست موفقیت های چشم گیری را هم در عرصه شبیه سازی پروژه های استودیو و هم پرورش هنرآموزان نائل شود

با ما بهترین باشید

گالری هنرجویان

نرم افزارها

مجموعه نرم افزارهای لازم برای حرفه ای شدن